IKKI

Nishino Kinryo Corp.   /   西野金陵株式会社

Nishino Kinryo Corp. / 西野金陵株式会社

2020.12.09
Nishino Kinryo Corp.
Name (EN) Nishino Kinryo Corp.
Name (JA) 西野金陵株式会社
Address 623 Kotohira-cho Nakatado-gun Kagawa 766-0000
WebSite http://www.nishino-kinryo.co.jp/
TEL 0877-73-4133
FAX 0877-33-4139
Email
Product Japanese Sake / Liqueur
Representative brand (EN) Kinryo
Representative brand (JA) 金陵

 

 

Related Content

IKKI