IKKI

Omoya Shuzo Brewery Co., Ltd.   /   重家酒造株式会社

Omoya Shuzo Brewery Co., Ltd. / 重家酒造株式会社

2020.11.30
Omoya Shuzo Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Omoya Shuzo Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 重家酒造株式会社
Address 200 Indoojiura Ishida-cho Iki-shi Nagasaki 811-5214
WebSite http://www.omoyashuzo.com/
TEL 0920-44-5002
FAX 0920-44-8401
Email info@omoyashuzo.com
Product Japanese Sake / Shochu
Representative brand (EN) Yokoyama
Representative brand (JA) よこやま

Related Content

IKKI