IKKI

Fukuda Brewery Co., Ltd.   /   福田酒造株式会社

Fukuda Brewery Co., Ltd. / 福田酒造株式会社

2020.11.30
Fukuda Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Fukuda Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 福田酒造株式会社
Address 1475 Shijiki-cho Hirado-shi Nagasaki 859-5533
WebSite http://www.fukuda-shuzo.com/
TEL 0950-27-1111
FAX 0950-27-0320
Email
Product Japanese Sake / Shochu
Representative brand (EN) Fukuda
Representative brand (JA) 福田

Related Content

IKKI