IKKI

Take no Tsuyu Limited Partnership  /  竹の露合資会社

Take no Tsuyu Limited Partnership / 竹の露合資会社

2020.11.16
Take no Tsuyu Limited Partnership
Name (EN) Take no Tsuyu Limited Partnership
Name (JA) 竹の露合資会社
Address 133 Tayamae Inomatashinden Haguromachi Tsuruoka-shi Yamagata 997-0152
WebSite http://www.takenotsuyu.com/
TEL 0235-62-2209
FAX 0235-62-3306
Email yamagata@takenotsuyu.com
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Hakuro Suishu
Representative brand (JA) 白露垂珠

Related Content

IKKI