IKKI

Kyoto

Brewery List of Kyoto

Click the sake brewery name to see details.

Ikeda Syuzou Co., Ltd.
Name (EN) Ikeda Syuzou Co., Ltd.
Name (JA) 池田酒造株式会社
Address 32 Aza Nakayama Maizuru-shi Kyoto 624-0966
WebSite http://www.ikekumo.com/
TEL 0773-82-0005
FAX
Email k-ikeda@nike.eonet.ne.jp
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Ikekumo
Representative brand (JA) 池雲
Oishi Sake Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Oishi Sake Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 大石酒造株式会社
Address 13 Saekikaichimata Hiedano-cho Kameoka-shi Kyoto 621-0033
WebSite http://www.okinazuru.co.jp/
TEL 0771-22-0632
FAX 0771-23-2188
Email
Product Japanese Sake / Liqueur
Representative brand (EN) Okinazuru
Representative brand (JA) 翁鶴
Kizakura Co., Ltd.
Name (EN) Kizakura Co., Ltd.
Name (JA) 黄桜株式会社
Address 223 Shioyamachi Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8046
WebSite http://kizakura.co.jp/ja/index.shtml
TEL 075-611-4101
FAX
Email
Product Japanese Sake / Shochu / Beer / Plum Wine
Representative brand (EN) Kizakura
Representative brand (JA) 黄桜
Kitagawa Honke Co., Ltd.
Name (EN) Kitagawa Honke Co., Ltd.
Name (JA) 株式会社北川本家
Address 364 Yamazaki-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8367
WebSite http://www.tomio-sake.co.jp/
TEL 075-611-1271
FAX 075-611-1273
Email
Product Japanese Sake / Shochu / Liqueur
Representative brand (EN) Tomiou
Representative brand (JA) 富翁
The Kinoshita Brewery Co., Ltd.
Name (EN) The Kinoshita Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 木下酒造有限会社
Address 1512 Koyama Kumihama-cho Kyotango-shi Kyoto 629-3442
WebSite http://www.sake-tamagawa.com/
TEL 0772-82-0071
FAX 0772-82-1770
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Tamagawa
Representative brand (JA) 玉川
Kyodo Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Kyodo Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 共同酒造株式会社
Address 472 Higashisakaimachi Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8066
WebSite
TEL 075-611-3221
FAX 075-611-3221
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Miyama
Representative brand (JA) 美山
Kyohime Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Kyohime Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 株式会社京姫酒造
Address 343 Yamazaki-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8367
WebSite http://www.kyohime.co.jp/
TEL 075-622-2323
FAX 075-621-8486
Email
Product Japanese Sake / Liqueur
Representative brand (EN) Kyohime
Representative brand (JA) 京姫
Kinshi Masamune Co., Ltd.
Name (EN) Kinshi Masamune Co., Ltd.
Name (JA) キンシ正宗株式会社
Address 11-337-1 Shinmachi Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8081
WebSite http://www.kinshimasamune.com/
TEL 075-611-5201
FAX 075-611-0080
Email
Product Japanese Sake / Beer / Liqueur
Representative brand (EN) Kinshimasamune
Representative brand (JA) キンシ正宗
Kumano Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Kumano Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 熊野酒造有限会社
Address 45-1 Kumihama-cho Kyotango-shi Kyoto 629-3410
WebSite http://www.kuminoura.com/
TEL 0772-82-0019
FAX
Email kakimoto@kuminoura.com
Product Japanese Sake / Plum Wine / Liqueur
Representative brand (EN) Kumi no Ura
Representative brand (JA) 久美の浦
Gekkeikan Sake Co., Ltd.
Name (EN) Gekkeikan Sake Co., Ltd.
Name (JA) 月桂冠株式会社
Address 247 Minamihama-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8045
WebSite http://www.gekkeikan.co.jp/
TEL 075-623-2001
FAX
Email
Product Japanese Sake / Beer / Wine / Liqueur
Representative brand (EN) Gekkeikan
Representative brand (JA) 月桂冠
Saito Shuzo Co., Ltd.
Name (EN) Saito Shuzo Co., Ltd.
Name (JA) 齋藤酒造株式会社
Address 105 Yamashiroyashiki-cho Yokooojimisu Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8207
WebSite http://www.eikun.com/
TEL 075-611-2124
FAX 075-602-8331
Email
Product Japanese Sake / Liqueur
Representative brand (EN) Eikun
Representative brand (JA) 英勲
Sasaki Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Sasaki Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 佐々木酒造株式会社
Address 727 Kitiseya-cho Sawaragi-cho Kudaru Higurashi-dori Kamikyo-ku Kyoto-shi Kyoto 602-8152
WebSite http://jurakudai.com/
TEL 075-841-8106
FAX 075-801-2582
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Jurakudai
Representative brand (JA) 聚楽第
Shoutoku Co., Ltd.
Name (EN) Shoutoku Co., Ltd.
Name (JA) 招徳酒造株式会社
Address 16 Butai-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8338
WebSite http://www.shoutoku.co.jp/
TEL 075-611-0296
FAX 075-611-0298
Email info@shoutoku.co.jp
Product Japanese Sake / Liqueur
Representative brand (EN) Shoutoku
Representative brand (JA) 招徳
Joyo Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Joyo Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 城陽酒造株式会社
Address 34-1 Kubono Nashima Joyo-shi Kyoto 610-0116
WebSite http://www.joyo-shuzo.co.jp/
TEL 0774-52-0003
FAX 0774-55-5552
Email info@joyo-shuzo.co.jp
Product Japanese Sake / Plum Wine
Representative brand (EN) Joyo
Representative brand (JA) 城陽
Shiraito Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Shiraito Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 白糸酒造株式会社
Address 382 Ejiri Miyazu-shi Kyoto 629-2244
WebSite http://sake-shiraito.com/
TEL 0772-27-0001
FAX
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Shiraito
Representative brand (JA) 白糸
Shirasugi Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Shirasugi Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 白杉酒造株式会社
Address 954 Suki Oomiya-cho Kyotango-shi Kyoto 629-2503
WebSite https://shirakiku.shopinfo.jp/
TEL 0772-64-2101
FAX
Email shirakiku@circus.ocn.ne.jp
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Shirakiku
Representative brand (JA) 白木久
Seki Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Seki Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 関酒造有限会社
Address 26 Konyamachi Kameoka-shi Kyoto 621-0852
WebSite
TEL 0771-22-0056
FAX 0771-25-6208
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Konohana Zakura
Representative brand (JA) この花桜
Daido Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Daido Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 大同酒造株式会社
Address 226 Okuoono Oomiya-cho Kyotango-shi Kyoto 629-2531
WebSite
TEL 0772-64-2031
FAX 0772-68-0954
Email daidoushuzou@aroma.ocn.ne.jp
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Baimon Wakatake
Representative brand (JA) 梅門若竹
Takara Shuzo Co., Ltd.
Name (EN) Takara Shuzo Co., Ltd.
Name (JA) 宝酒造株式会社
Address 20 Naganataboko-cho Karasuma Higashi-iru Shijo-dori Shimogyo-ku Kyoto-shi Kyoto 600-8008
WebSite http://www.takarashuzo.co.jp/
TEL 075-241-5110
FAX 075-211-6385
Email
Product Japanese Sake / Shochu / Chuhai / Liqueur
Representative brand (EN) Shochikubai
Representative brand (JA) 松竹梅
Takeno Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Takeno Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 竹野酒造有限会社
Address 3622-1 Mizotani Yasaka-cho Kyotango-shi Kyoto 627-0111
WebSite http://www.yasakaturu.co.jp/
TEL 0772-65-2021
FAX 0772-65-2871
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Yasakatsuru
Representative brand (JA) 弥栄鶴
Taniguchi Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Taniguchi Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 谷口酒造株式会社
Address 70-2 Yoza Yosano-cho Yosa-gun Kyoto 629-2423
WebSite
TEL 0772-42-2018
FAX
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Shibanoi
Representative brand (JA) 芝の井
Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd.
Name (EN) Tamanohikari Sake Brewing Co., Ltd.
Name (JA) 玉乃光酒造株式会社
Address 545-2 Higashisakaimachi Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8066
WebSite http://www.tamanohikari.co.jp/
TEL 075-611-5000
FAX
Email
Product Japanese Sake / Shochu
Representative brand (EN) Tamanohikari
Representative brand (JA) 玉乃光
Tanzan Sake Brewing Corporation
Name (EN) Tanzan Sake Brewing Corporation
Name (JA) 丹山酒造有限会社
Address 7 Yoko-cho Kameoka-shi Kyoto 621-0812
WebSite http://www.tanzan.co.jp/
TEL 0771-22-0066
FAX 0771-22-2087
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Tanzan
Representative brand (JA) 丹山
Chorou Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Chorou Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 有限会社長老
Address 5 Noote Honjo Kyotanba-cho Funai-gun Kyoto 629-1121
WebSite http://www.chourou.co.jp/
TEL 0771-84-0018
FAX 0771-84-0148
Email info@chourou.co.jp
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Chorou
Representative brand (JA) 長老
Tsurumasamune Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Tsurumasamune Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 鶴正酒造株式会社
Address 474 Higashisakaimachi Ushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8066
WebSite
TEL 075-611-0221
FAX 075-601-6385
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Kyoto Gozan no Shiki
Representative brand (JA) 京都五山の四季
Towa Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Towa Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 東和酒造有限会社
Address 115, 116, 117 Aza Uenou Fukuchiyama-shi Kyoto 620-0825
WebSite http://towa-shuzou.jp/
TEL 0773-35-0008
FAX 0773-35-0604
Email info@towa-shuzou.jp
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Buyuu
Representative brand (JA) 武勇
Toyosawa Honke Co., Ltd.
Name (EN) Toyosawa Honke Co., Ltd.
Name (JA) 株式会社豊澤本店
Address 59 Minaminekoya-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8379
WebSite http://housyuku.life.coocan.jp/
TEL 075-601-5341
FAX 075-622-5620
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Houshuku
Representative brand (JA) 豊祝
Nagao Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Nagao Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 永雄酒造有限会社
Address 643 Nakahama Tango-cho Kyotango-shi Kyoto 627-0243
WebSite
TEL 0772-76-0002
FAX 0772-76-1156
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Monakaya Mohei
Representative brand (JA) 最中屋茂兵衛
Hakurei Brewing Co., Ltd.
Name (EN) Hakurei Brewing Co., Ltd.
Name (JA) ハクレイ酒造株式会社
Address 949 Aza Yura Miyazu-shi Kyoto 626-0071
WebSite http://www.hakurei.co.jp/index.html
TEL 0772-26-0001
FAX 0772-26-0123
Email info@hakurei.co.jp
Product Japanese Sake / Liqueur
Representative brand (EN) Hakurei
Representative brand (JA) 白嶺
Haneda Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Haneda Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 羽田酒造有限会社
Address 20 Shimodai Keihokushuzan-cho Ukyo-ku Kyoto-shi Kyoto 601-0251
WebSite http://www.hanedashuzo.co.jp/
TEL 075-852-0080
FAX 075-852-1150
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Hatsuhinode
Representative brand (JA) 初日の出
Higashiyama Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Higashiyama Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 東山酒造有限会社
Address 223 Shioyamachi Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8046
WebSite https://higashiyamasake.com/
TEL 075-604-1880
FAX 075-604-1886
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Konteki
Representative brand (JA) 坤滴
Fujioka Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Fujioka Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 藤岡酒造株式会社
Address 672-1 Imamachi Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8051
WebSite http://www.sookuu.net/index.html
TEL 075-611-4666
FAX
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Souku
Representative brand (JA) 蒼空
Fushimi Meishu Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Fushimi Meishu Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 伏見銘酒協同組合
Address 148-1 Tango-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8044
WebSite
TEL 075-612-6006
FAX 075-612-5600
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Various Brands
Representative brand (JA) 様々
Heiwa Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Heiwa Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 平和酒造合資会社
Address 698 Higashikumi-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8063
WebSite
TEL 075-601-0012
FAX 075-602-0015
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Keicho
Representative brand (JA) 慶長
Hosoi Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Hosoi Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 細井酒造株式会社
Address 130 Kayaoku Yosano-cho Yosa-gun Kyoto 629-2401
WebSite
TEL 0772-42-2016
FAX 0772-43-2123
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Heiankyo Jiman
Representative brand (JA) 平安京自慢
Masuda Tomubee Shoten Co., Ltd.
Name (EN) Masuda Tomubee Shoten Co., Ltd.
Name (JA) 株式会社増田徳兵衛商店
Address 135 Shimotobaosada-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8471
WebSite http://www.tsukinokatsura.co.jp/
TEL 075-611-5151
FAX 075-611-8118
Email tokubee@mbox.kyoto-inet.or.jp
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Tsuki no Katsura
Representative brand (JA) 月の桂
Matsui Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Matsui Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 松井酒造株式会社
Address 1-6 Yoshidakawara-cho Sakyo-ku Kyoto-shi Kyoto 606-8305
WebSite http://matsuishuzo.com/
TEL 075-771-0246
FAX
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Kagura
Representative brand (JA) 神蔵
Matsumoto Sake Brewing Co., Ltd.
Name (EN) Matsumoto Sake Brewing Co., Ltd.
Name (JA) 松本酒造株式会社
Address 7 Yokooojimisudaikoku-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8205
WebSite http://www.momonoshizuku.com/
TEL 075-611-1238
FAX 075-611-1240
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Sawaya Matsumoto
Representative brand (JA) 澤屋まつもと
Matsuyama Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Matsuyama Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 松山酒造株式会社
Address 472 Higashisakai-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8066
WebSite
TEL 075-601-2528
FAX 075-601-0100
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Meikun
Representative brand (JA) 明君
Miyakotsuru Shuzo Co., Ltd.
Name (EN) Miyakotsuru Shuzo Co., Ltd.
Name (JA) 都鶴酒造株式会社
Address 151 Ookago-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8065
WebSite http://www.miyakotsuru.co.jp/
TEL 075-601-5301
FAX 075-611-8281
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Miyakotsuru
Representative brand (JA) 都鶴
Mukai Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Mukai Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 向井酒造株式会社
Address 67 Hirata Ine-cho Yosa-gun Kyoto 626-0423
WebSite
TEL 0772-32-0003
FAX 0772-32-0199
Email info@kuramoto-mukai.jp
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Kyo no Haru
Representative brand (JA) 京の春
Yamamoto Kanzo Shoten Co., Ltd.
Name (EN) Yamamoto Kanzo Shoten Co., Ltd.
Name (JA) 株式会社山本勘蔵商店
Address 1-285 Kyomachi Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8083
WebSite
TEL 075-611-3288
FAX 075-612-7151
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Takatori
Representative brand (JA) 鷹取
Yamamoto Honke Co., Ltd.
Name (EN) Yamamoto Honke Co., Ltd.
Name (JA) 株式会社山本本家
Address 36-1 Kamiburakake-cho Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8047
WebSite http://www.yamamotohonke.jp/
TEL 075-611-0211
FAX 075-601-0011
Email
Product Japanese Sake / Liqueur
Representative brand (EN) Shinsei
Representative brand (JA) 神聖
Yosamusume Brewery General Partnership
Name (EN) Yosamusume Brewery General Partnership
Name (JA) 与謝娘酒造合名会社
Address 2-2 Aza Yoza Yosano-cho Yosa-gun Kyoto 629-2423
WebSite http://yosamusume.shop-pro.jp/
TEL 0772-42-2834
FAX
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Tango Shichihime
Representative brand (JA) 丹後七姫
Yoshioka Shuzojo Co., Ltd.
Name (EN) Yoshioka Shuzojo Co., Ltd.
Name (JA) 吉岡酒造場
Address 1139 Mizotani Yasaka-cho Kyotango-shi Kyoto 627-0111
WebSite http://www.yoshinoyama-tango.com/
TEL 0772-65-2020
FAX 0772-65-3275
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Yoshinoyama
Representative brand (JA) 吉野山
Wakamiya Syuzou Co., Ltd.
Name (EN) Wakamiya Syuzou Co., Ltd.
Name (JA) 若宮酒造株式会社
Address 4 Yakushimae Mikata-cho Ayabe-shi Kyoto 623-0031
WebSite http://www5.nkansai.ne.jp/com/ayakomachi/sub4.htm
TEL 0773-42-0268
FAX 0773-43-0268
Email ayakomachi@mxc.nkansai.ne.jp
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Ayakomachi
Representative brand (JA) 綾小町
IKKI