IKKI

Yonetsuru Brewing Co.,Ltd.  /  米鶴酒造株式会社

Yonetsuru Brewing Co.,Ltd. / 米鶴酒造株式会社

2020.11.16
Yonetsuru Brewing Co.,Ltd.
Name (EN) Yonetsuru Brewing Co.,Ltd.
Name (JA) 米鶴酒造株式会社
Address 1076 Niijuku Takahatamachi Higashiokitama-gun Yamagata 992-0301
WebSite http://yonetsuru.com/
TEL 0238-52-1130
FAX 0238-52-3200
Email info@yonetsuru.com
Product Japanese Sake / Shochu
Representative brand (EN) Yonetsuru
Representative brand (JA) 米鶴

Related Content

IKKI