IKKI

Akatsuki Brewery Co., Ltd.   /    暁酒造有限会社

Akatsuki Brewery Co., Ltd. / 暁酒造有限会社

2021.01.17
Akatsuki Brewery Co., Ltd.
Name (EN) Akatsuki Brewery Co., Ltd.
Name (JA) 暁酒造有限会社
Address 1389 Koshinohara Yasu-shi Shiga 520-2331
WebSite
TEL 077-587-0020
FAX 077-587-0020
Email
Product Japanese Sake
Representative brand (EN) Akatsuki
Representative brand (JA)

Related Content

IKKI